Димоотвеждаща система за скатен покрив

Върни се към Скатен покрив

Димоотвеждаща система Велукс за скатен покрив

Димоотвеждаща система ВелуксСистемите за естествето отвеждане на дима дават достъп на пожарникарите в случай на пожар, а също така отвеждат дима и топлината нагоре и горящата сграда. Така в случай на пожар димът от горящите предмети се отвежда извън сградата и се намалява рискът от задушаване и се минимизират имуществените вреди.

Димоотвеждащите системи обикновенно се монтират в общите пространства – стълбища и свързващи помещения. Подходящи са и за промишлени сгради и офиси.

Димоотвеждащата система Велукс отговаря на Наредбата за строително-технически правила и норми за осигураване на безопастност при пожар.

Системата съдържа електрически управляем покривен прозорец Велукс на централна ос с газови амортисьори и верига за бързо и стабилно отваряне, управляващ блок с вграден ключ за удобна вентилация, датчик за дим и авариен бутон.

Към системата може да се добавидефлектор за вятър, ако това се изисква за сградата. Има възможност и за добавяне на допълнителни датчици за дим, авариен бутон, ключ за стена или сензор за дъжд.

Предимства на димоотвеждащата система:

–  Широк спектър на приложение – димоотвеждащата система Велукс е изключително рентабилна и приложима навсякъде – от малкото стълбище на еднофамилна къща, до големия офис или производствено предприятие. В зависимост от приложението, системата може да включва дефлектор за вятър. Може да се монтира върху плоски покриви с постамент. Изискваната вентилираща площ за дим и топлина зависи ат площта на сградата и нейното предназначение. Прозорци Велукс са налични в много и различни размери, които да задоволяват изискванията на всяко възможно приложение;

–  Максимална вентилация – при наличие на дим, уловен от датчика, вграденият мотор на димоотвеждащата система се активира и автоматично отваря крилото под ъгъл 90 градуса спрямо рамката. Това позволява ефективно отвеждане и максимално разсейване на дима и топлината.

–  Защита срещу токов удар – резервно захранване към управляващия блок гарантира, че димоотвеждащата система ще продължи да работи в случай на външен токов удар или повреда от пожар на електрическите системи;

Стандартен монтаж – димоотвеждащата система на Велукс може да се монтира на покриви с наклон между 0 и 60 градуса. Механизмът 24 V DC е предварително монтиран в крилото на прозореца и не се вижда, когато прозорецът е затворен. Двата газови амортисьора лесно се поставят и гарантират бързо и безпроблемно отваряне. Механизмът за отваряне, датчикът за дим и паник бутона се свързват към управляващата система;

Удобна и лесна работа – управляващият блок позволява отваряне и затваряне на прозореца за ежедневно проветряване, посредством вграден ключ. Крилото на прозореца предотвратява нахлуването на дъжд или листа в сградата, когато прозорецът е отворен в позиция за проветряване. Управляващият блок позволява и лесно рестартиране на системата след тестване или аварийна ситуация;

Пълно Велукс решение – димоотвеждащата система Велукс включва покривен прозорец с вграден мотор (с дефлектор за вятър, ако е необходим) и управляваща система. Една система може да управлява два прозореца с  димоотвеждащи функции. С други Велукс продукти може да допълните системата съобразно индивидуалните изисквания.

Димоотвеждаща система за плосък и скатен покривКомпоненти на димоотвеждащата системаСхема на димоотвеждаща система Велукс

Покривен прозорец Велукс, модел GGL/GGU (1) и управляващата система (2) са основните включени компоненти. Допълнително съобразно изискванията за всеки проект се допълват датчик за дим (3), авариен бутон (4), ключ за стена (5) и сензор за дъжд (6).

Покривен прозорец

 • Покривен прозорец с централна ос на отваряне (GGL/GGU) с вграден мотор за отваряне.
 • СЕ маркиравка, означаваща съответствие със стандарта EN12101-2 за вентилиращи системи за дим и топлина.
 • Прозорецът може да се отвори до 200 мм. И за ежедневно проветрение.
 • Прозорецът се предлага в два варианта – с или без дефлектор за вятър, в зависимост ат изискванията за различните типове сгради и приложения.
 • Ламинирано стъкло за по-голяма безопастност.Покривен прозорец

Управляваща система KFX 100Управляваща система KFX 100

 • Включената система (24 V изходен волтаж), с вграден авариен бутон и стенен ключ за ежедневно проветрение, авариен бутон (KFК 100) и датчик за дим (KFА 100).
 • Управляващата система е със СЕ маркировка и може да управлява до 2 прозореца.
 • Вградено аварийно захранване за 72 часа.
 • Монтиране на стена или вграждане в рамка, размери на системата: 368 x 353 мм.
 • Цвят на системата: Бял
 • Възможност за управление от външна алармена система.

Датчик за дим KFА 100Датчик за дим KFА 100

 • За бързо установяване на пожар
 • Цвят: бял
 • Размери: 50 x 100 мм.
 • С една димоотвеждаща система Велукс могат да бъдат използвани до 10 датчика.
 • Лампичка за активиране.

Авариен бутон KFК 100Авариен бутон KFК 100

 • Авариен бутон за задействане на димоотвеждащата система.
 • Цвят: сив
 • Размери: 125 x125 x 36 (шир. х вис. х д.)мм.
 • С една димоотвеждаща система могат да бъдет използвани до 3 аварийни бутона.
 • Звуков и светлинен сигнал за грешка, авария или правилно функциониране.

 Ключ за стена KFК 200Ключ за стена KFК 200

 • Ключ за лесно ежедневно проветряване.
 • Цвят: бял
 • Размери: 81 x 81 x 12 мм.
 • С една димоотвеждаща система могат да бъдет използвани до 10 ключа за стена.

Сензор за дъжд KLA 100Сензор за дъжд KLA 100

 • Сензор за дъжд за автоматично затваряне на прозорците в случай на дъжд.
 • Цвят: Светло сив
 • Размери: 80 x 80 x 50 (шир. х вис. х д.)мм.
 • Сензорът за дъжд затваря прозорецът в случай, че димоотвеждащата функция не е активирана.

Върни се към Скатен покрив                                                Стъпка 3. Мострена зала